Održana Međunarodna konferencija "Uloga univerziteta u izgradnji mira"

20. marta 2014.g. u Sarajevu održana je Međunarodna konferencija  "Uloga univerziteta u izgradnji mira". Na konferenciji je učešće uzelo 90 predstavnika akademske zajednice, studenata, obrazovnih institucija, vlasti, nevladinih organizacija i pojedinaca iz čitavog regiona. Konferencija je održana u u okviru programa Gradimo mostove a ne zidove koji je u prethodne tri godine  realizovan na pet univerziteta u zemljama regiona, među kojima je i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, a pod pokroviteljstvom Helsinškog komiteta za ljudska prava iz Norveške. Na konferenciji je učešće uzela delegacija Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru predvođena rektorom, prof. dr. Suadom Bećirovićem, kao i prorektorka za nastavu, akademski koordinator projekta, doc. dr. Amela Lukač Zoranić, rukovodilac Departmana za pravne nauke, administrativni koordinator projekta, doc. dr. Aleksandar Ivanović, i prof. dr. Šemsudin Plojović.

Konferencijom su moderirali generalni sekretar Norveškog Helsinškog Komiteta, Bjorn Engesland, i prorektorka za nastavu IUNP-a, akademski koordinator projekta, doc. dr. Amela Lukač Zoranić. Konferenciju su otvorili Ministar obrazovanja i nauke u federaciji BiH, gdin. Damir Mašić, prorektor za oblast međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Ugo Vlaisavljević, i sekretar ambasade kraljevine Norveške u BiH, gđa. Mariam Naqvi.

Na Konferenciji učešće su uzeli i prof.dr. Adila Pašalić-Kreso, Filozofski fakultet u Sarajevu,  prof. Bojana Ćulum, Sveučilište u Rijeci, gdin. Enver Đuliman, šef odjela za edukaciju Norveškog Helsinškog Komiteta, prof.dr. Duško Radosavljević, Fakultet za pravne i poslovne studije ”Dr. Lazar Vrkatić” u Novom Sadu, gđa. Aferdita Sylaj, direktorica NVO Community Building Mitrovica (CBM) , gdin. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora u Republici Srpskoj,  prof.dr. Ugo Vlaisavljević, prorektor za oblast međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu, fra Ivo Marković, Franjevačka teologija u Sarajevu, prof. dr. Nerzuk Ćurak, Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Nikolina Matijević, Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr. Lazar Vrkatić” , Lela Malićbegović, Univerzitet u Tuzli, Danira Rujević, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Arnela Gagula, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Tahir Lushi, Univerzitet “Hasan Priština” u Prištini, Prof. Lars Petter Soltvedt, Viša škola u Buskerudu, Prof. Bojana Ćulum, Sveučilište u Rijeci, dr.sc. Asim Peco, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Nakon prezentacije naučnih radova održane su panel diskusije na teme Univerzitet i društvo, Jačanje uloge univerziteta u izgradnji mira, Ko treba da donese promjene?. Održana je rasprava a zatim je i usvojena Sarajevska deklaracija o ulozi visokog obrazovanja i civilnog društva u edukaciji za mir.

 

Link

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language