Objavljena eletronska publikacija studentskih eseja

Januara meseca 2014. godine, u izdanju Norveškog helsinškog komiteta za ljudska prava objavljena je elektronska publikacija eseja studenata Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Univerziteta “Džemal Bijedić” iz Mostara, Univerziteta u Tuzli, Fakultata za pravne i poslovne studije “Lazar Vrkatić” iz Novog Sada i Univerziteta u Prištini, koji su u akademskoj 2012/2013 godini pohađali nastavu iz predmeta Interkulturalno razumevanje ljudska prava i pomirenje.

Predmete Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje se realizuje u sklopu regionalnog programa “Gradimo mostove a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira čiji je organizator Helsinški komitet za ljudska prava iz Norveške. Pomenuti program ima nameru da otvori pitanje uloge univerziteta u izgradnji mira u regioni.

Publikacija je obima 153 strane, svrstanih u tri sadržajne celine: ljudska prava, interkulturalno razumevanje i tranzicijska Pravda i pomirenje. Publikacija sadrži ukupno trideset i dva eseja studenata. Tekstovi su pisani na bosanskom/hrvatskom/srpskom/albanskom jeziku.

 

GRADIMO MOSTOVE A NE ZIDOVE – IZBOR ESEJA.pdf (3,8 MB)

 

Leave a comment

×
Language