Novo udžbeničko izdanje departmana za pravne nauke

Udžbenik „Autorsko pravo i srodna prava“ autora prof. dr Sefera Međedovića  je sintetizovani materijal oblasti autorskog i srodnih prava koji predstavlja trud autora da zakonska rešenja prikaže uz pomoć pravne teorije i bogate sudske prakse. Materija udžbenika je podjeljena u jedanaest celina. U opštem delu autor se najpre osvrnuo na pojam intelektualne svojine i autorskog pra­va, njegovu pravnu prirodu, razvoj i njegovog načela izvore autorskog prava i odnos autorskog prava sa drugim srodnim granama prava. U prvom delu udžbenika govori se o pojmu i vrstama autorskih dela. U drugom delu o subjektima autorskog prava tj. autoru i koatorima. U trećem delu se govori o sadržini autorskih prava, posebno o moralnim i imovinskim ovlašćenjima autora i odnosu autora prema vlasniku primjerka autorskog de­la. U četvrtom delu govori se o ograničenju autorskog prava kroz suspenziju i zakonsku licencu. U petom delu govori se o prenosu autorskog prava nasleđivanjem i na osnovu ugovora. U šestom delu govori se o autorskom delu koje je stvoreno u radnom odnosu, a u sedmom delu o trajanju autorskog prava. U osmom delu govori se o pravima stranih autora, a u devetom delu o srodnim pravima pojedinačno i njihovom ostvarivanju. U desetom delu osvetaljava se pitanje ostvarivanja autorskog i srodnih prava, na individualan i kolektivan način. I najzad, u jedanaestom delu govori se o zaštiti autorskog i srodnih prava bez koje se nebi moglo uspešno razvijati duhovno bogastvo čoveka, tim pre što je tehničko-tehnološki razvoj i pojava interneta omogu­ćio masovno umnožavanje autorskog i srodnih prava.

Udžbenik na kraju sadrži pojmovnik u kome su na pregledan (abecedan) na­čin navedeni i pojašnjeni svi najvažniji pomovi autorskog i srodnih prava što će studentima omogućiti brže i lakše savlađivanje materije prilikom spremanja ispita. Knjiga je koncipirana na osnovu važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima i brojnih međunarodnih konvencija od kojih posebno mesto zauzi­maju Bernska i Rimska konvencija. U prilogu su navedeni Zakon o autorskom i srodnim pravima kao i sve važnije međunarodne konvencije. Zato ova knjiga ima i praktičan značaj i kao takva može poslužiti za spremanje postdiplom­skih ispita i biti od koristiti praktičarima iz oblasti autorskog i srodnih prava. Autor je svestan da se u pisanju ovakve knjige uvek može postići više i bolje zbog čega će biti zahvalan svima koji koji ukazu na eventualne didaktič­ke i druge nedostatkle kako bi sledeća izdanja udžbenika bila bolja.

Promocija udžbenika Autorsko pravo i srodna prava“ autora prof. dr Sefera Međedovića će se održati 19.03.2014.godine u Okrugloj sali Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru sa početkom u 11h.

format 17×24, meki povez, obim  421 str., latinica, 2014. godine.,

ISBN 978-86-84389-40-6

Leave a comment

×
Language