“Cold Case Investigations and Criminal Courts in the US” seminar na Departmanu za pravne nauke

10.03.2014. godine u okrugloj sali Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u organizaciji Departmana za pravne nauke, a u okviru predmeta Pravno kliničko obrazovanje, održan je jednodnevni seminar na temu  “Cold Case Investigations and Criminal Courts in the US”.

“Cold Case Crime” predstavlja kriminalni događaj koji još uvek nije u potpunosti rešen, odnosno kod koga je kriminalističko istraživanje, po pravilu, ostalo u fazi prektrivičnog postupka ili fazi istrage, zbog nedostatka informacija odnosno dokaza koji bi mogli da se slede. U ovakvim slučajevima sumnja u odnosu na prvobitno osumnjičene je usled nedostatka dokaza isključena, odnosno svi raspoloživi dokazi su provereni i ne ukazuju na mogućeg učinoca, čime raste „hladnoća“ slučaja. Ovo obično dovodi do toga ovakvi slučajevi ostaju u nadležnosti policije godinama, kao stari predmeti. Međutim, ipak treba reći da tzv. „Cold Cases“ nisu po automatizmu stari predmeti. Naime, „Cold Cases Crimes“ su samo kriminalni slučajevi u kojima trenutno nije ostalo ništa što bi moglo da se istraži, a kod kojih nove informacije poput pojave novog svedoka, ponovnog pregleda baza podataka, ponovne analize pronađenih materijalnih tragova, kao i novih kriminalnih aktivnosti osumjičenog, mogu dovesti do toga da oni ponovo postanu „vrući“, odnosno aktuelni.

Pomenuti seminar održao je profesor Frank J. Labuda. Profesor  Frank J. Labuda je sudija Vrhovnog suda Sullivan okruga u Državi Njujork od 1997. godine. Tokom svog mandata, objavio je više od 125 odluka koje se tiču ustavnog, zakonskog i običajnog prava. Počasni je doktor pravnih nauka Case Western University School of Law iz Klivlenda (Ohajo).

Seminar su pohađali studenti Departmana za pravne nauke Internacionalnog Univerziteta. Cilj seminara je bio da se studenti upoznaju sa tzv. „Cold cases crimes“ slučajevima iz prakse sudije Frenka J. Labude. Takođe, seminar je imao za cilj da studente ovog fakulteta, buduće sudije, tužioce, advokate i policajce na primerima iz prakse, bliže upozna sa primenom odredbi novog ZKP-a. Naime, od okobra meseca u našoj zemlji počeo sa primenom novi Zakonik o krivičnom postupku čime se uvodi model krivičnog pravosuđa koji ima više elemenata adverzalnog sistema, što podrazumeva više novina (poput ukidanja funkcije istražnog sudije i prebacivanje najvećeg dela odgovornosti za istražne radnje, pripremu i vođenje sudskih procesa na tužioce; prebacivanje većeg dela odgovornosti u vezi sa promovisanjem prava na pravično suđenje za sve optužene na advokate (branioce); na samom glavnom pretresu postupak je adverzalan po svojoj prirodi, što znači da je sada zadatak tužioca i branioca da iznesu argumente, izvedu dokaze, unakrsno ispitaju svedoke i aktivno ulažu prigovore). Navedene izmene našeg krivično procesnog zakonodavstva koje se kolokvijalno nazivaju amerikanizacijom našeg krivičnog pravosuđa nameću potrebu za edukacijom budućih pravnika u skladu sa aktuelnim izmenama.

Seminar je otvorio rukovodilac Departmana za pravne nauke Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, koji ujedno drži nastavu na predmetu „Pravno kliničko obrazovanje“. Profesor Ivanović je najpre predstavio predavača, sudiju Frenka Labudu i upoznao studente sa temom, ciljem i strukturom seminara.

Nakon uvodnog predavanja profesora Ivanovića, gospodin Frenk J. Labuda je prikazao studentima tri slučaja krivičnog dela ubistva iz njegove prakse, tzv. “ Cold cases crimes”. U svojoj prezentaciji sudija Labuda je studnetima pokazao originalnu dokumentaciju sa uviđaja, saslušanja svedoka, osumnjičenih, veštačenja, rekonstrukcije, kao i sa samog suđenja. Na  kraju studenti su imali prilike da pogledaju originalni snimak sa iznošenja završne reči advokata odbrane u jednom od slučajeva i snimak objavljivanaj presude, te su se na taj način upoznali sa načinom pravne argumentacije koja se u ovoj fazi glavnog postupka praktikuje od strane advokata odbrane u Sjedinjenim Američkim Državama

Studenti departmana za pravne nauke su pokazali veliku zainteresovanost za ovakvu vrstu slučajeva i spremnost za usvajanje novih znanja iz oblasti tužilačkog koncepta istrage i adverzalnog sistema glavnog krivičnog postupka.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language