41. Dijalozi studenata Internacionalnog univerziteta u povodu 12. obljetnice Univerziteta

Studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru okupili su se danas, 5.2.2014. godine, radi besjedništva, odnosno usmenog izlaganja na raznim temama. Ovo je 41. sesija besjedništva na kojoj se prijavilo 50 studenata. Prvih deset finalista će govoriti na Danu proljeća, a pobjednik će besjediti 30.3.2014. god. na Danu Univerziteta. Prvo se sudionicima obratio prof.dr. Šefket Krcić.

„Drago mi je što sam mentor Dijaloga istoka i zapada, naš cilj je da naučimo lijepo i jasno govoriti. Studiranje jeste težak put, ali nije i neizvodljiv. Moramo biti uporni i svoj život učiniti dostojanstvenim, jer jedino tako možemo uspijeti. I uvijek i na svakom mjestu dostojanstveno i duhovito predstaviti svoj pogled na svijet, na društvo, na čovjeka i sebe samog. Vi ste upućeni od svojih roditelja na studije na našem Univerzitetu na kojem se proučavaju razne znanstvene discipline. Na taj način vi izgrađujete svoje stavove i principe života. Govorite slobodno, jasno i razgovetno. Vaš cilj je da sa najvećim umijećem predstavite svoje znanje i umijeće pogleda na svijet“, rekao je između ostalog prof.dr. Šefket Krcić.

Pored prof.dr. Šemsudina Plojovića, skup je pozdravio i prof. Ahmed Bihorac, te doc.dr. Mirsad Nuković i studenti Danijela Janićijević, sa besjedom O masteru, intervju sa prof.dr. Pavlom Bubanjom kao i Besim Habibović. Moderatori ovog skupa su pored Adelite Nicević bili i:

 1. Melisa Redžović
 2. Amina Gicić
 3. Albina Selek
 4. Vanesa Zumberović
 5. Elmina Hot
 6. Almera Zahitović
 7. Zilha Hrković
 8. Arnela Muratović
 9. Husković Enver
 10.  Danijela Janićijević
 11.  Emina Hot
 12.  Hodžić Alta
 13.  Arabela Dudić
 14.  Ajsela Hot
 15.  Enes Ćosović
 16.  Mustafić Zuhra
 17.  Kolašinac Šejla
 18.  Fakić Merima
 19.  Aida Bećirović
 20.  Dalila Ajrović
 21.  Hodžić Alta
 22.  Jasmina Kurtagić
 23.  Emina Ljajić
 24.  Zilha Nurković
 25.  Adelita Nicević
 26.  Egzona Topalica
 27.  Kanita Višnjić
 28.  Merima Fakić
 29.  Adela Muderizović
 30.  Besim Habibović
 31.  Jasmina Halilović
 32.  Naida Džanković
 33.  Starčanin Dženeta
 34.  Dacić Samra
 35.  Aida Kurpejović
 36.  Ilma Kujović
 37.  Zoran Obradović
 38.  Papić Amina
 39.  Šaćirović Amina
 40.  Tahirović Amra
 41.  Maličević Dženita
 42.  Suada Redžović

 

Mentor:

Prof.dr.Šefket Krcić

 

Debatni klub studenata

Adelita Nicević

Poziv (262,1 KB)

Leave a comment

×
Language