Realizovan projekat tematskih predavanja po srednjim školama pod nazivom „Prepoznaj, nauči, reši!“

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u saradnji sa srednjim školama u okruženju, otpočeo je u februaru realizaciju projekta pod nazivom „Prepoznaj, nauči, reši!“. Projekat se ogledao u organizovanju predavanja koja su srednjoškolcima držali profesori i asistenti IUNP-a.

U sklopu ovog projekta školama su ponuđena predavanja na sledeće teme:

 • Prevencija vršnjačkog nasilja;
 • Žrtve seksualnog nasilja;
 • Štetnost zloupotrebe opojnih droga;
 • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
 • Bezbednost dece u saobraćaju;
 • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
 • Razvoj karijere.

Direktori srednjih škola su u saradnji sa pedagozima od ponuđenih tema odabrali one teme koje smatraju interesantnim za njihove učenike. Nakon toga, profesori i asistenti IUNP-a održali su predavanja na izabrane teme. Predavanja su imala za cilj da se kroz izlaganje predavača i  diskusiju srednjoškoci upoznaju sa problematikom koju tretiraju napred navedene teme.

U toku realizacije projekta održana su predavanja u sledećim školama:

 • 10.02.2014. Ekonomska skola Novi Pazar – Prevencija vršnjačkog nasilja, doc. dr Eldar Šaljić;
 • 13.02.2014. Tehnička škola Novi Pazar – Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta, doc. dr Aleksandar R. Ivanović;
 • 14.02.2014. Ugostiteljska škola Novi Pazar – Štetnost zloupotrebe opojnih droga, dr. Enver Međedović;
 • 19.02.2014. Tekstilno kozarska  Novi Pazar – Prevencija vršnjačkog nasilja, doc. dr Eldar Šaljić;
 • 26.02.2014. Gimnazija i Tehnička škola Sjenica – Prevencija vršnjačkog nasilja, doc. dr Eldar Šaljić;
 • 28.02.2014. Gimnazija Novi Pazar – Prevencija vršnjačkog nasilja, doc. dr Aleksandar R. Ivanović.
 • 08.04.2014. Gimnazija i Srednja mešovita škola Rožaje – Prevencija vršnjačkog nasilja, doc. dr Eldar Šaljić i Msc Samra Kučević.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language