Poseta delegacije Departmana za pravne nauke IUNP-a Fakultetu za pravne nauke Univerziteta za poslov

Delegacija Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru koju su činili Rukovodilac departmana doc. dr Aleksandar R. Ivanović i asistent MSc Ergin Hakić posetili su 8. maja 2014. godine Fakultet za pravne nauke Univerziteta za poslovne studije u Banja Luci i tom prilikom razgovarali o mogućoj saradnji ove dve visokoškolske ustanove sa direktorom Univerziteta za poslovne studije, prof. dr Radovanom Klincovim, Dekanom Fakulteta za pravne nauke prof. dr Miletom Matijevićem i Dekanom Fakulteta za primenjenu ekonomiju i direktorom Naučno-istraživačkog instituta, doc. dr Zoranom Babićem.

Univerzitet za poslovne studije je akademska institucija izrasla iz Fakulteta za poslovne studije u Banja Luci. Ovaj Univerzitet je osnovan sa osnovnim opredeljenjem da u području visokog obrazovanja unese što savremenije sadržaje i programe u oblasti izučavanja ekonomije, informacionih tehnologija i dizajna, ekologije, novinarstva i komunikologije, turizma i hotelijerstva i prava. Radi se o Univerzitetu koji koristi posebno savremene metode  realizacije procesa nastave usmerene na sticanje kvalitetnih naučnih saznanja i veština koje dovode do sticanja kompetentnosti studenata za obavljanje složenih poslova u istraživanju i praksi.

Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci u svom sastavu ima sledeće fakultete:

  • Fakultet za poslovne i finansijske studije;
  • Fakultet za primenjenu ekonomijiju;
  • Fakultet za informacione tehnologije i dizajn;
  • Fakultet za ekologiju;
  • Fakultet za turizam i hotelijerstvo;
  • Fakutet za novinarstvo i komunikologiju;
  • Fakultet pravnih nauka

 

Takođe, u okviru Univerziteta, kao organizaciona jedinica deluje i Naučno istraživački-institut koji ima za cilj unapređenje i razvoj naučnoistraživačkog rada i podmlatka Univerziteta u polju društvenih nauka; u cilju uključivanja nastavnika, asistenata i saradnika, studenata – posebno sa drugog i trećeg ciklusa – u realizaciji naučnih, stručnih i drugih projekata, te unapređenja svog nastavnog i naučnog procesa.

Fakultet za pravne nauke je najmlađa visoko-školska naučno-obrazovna ustanova u okviru Univerziteta za poslovne studije. Počeo je sa radom školske 2011/2012. godine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske. Na fakultetu je organizovana Pravna klinika kao interaktivni metod edukacije studenata prava, koji ima za cilj da studente obuči u primeni teorijskih znanja u konkretnoj pravnoj praksi, a koje sui m neophodne u budućoj profesiji. U okviru pravne klinike Fakulteta za pravne sutudije Univerziteta za poslovne studije funkcionišu kliničke radionice iz oblasti više pravnih nauka i disciplina, kao što su (Klinika za ljudska prava, Građansko pravna klinika, Krivično pravna klinika, Upravno pravna klinika, Klinika za rado i socijalna prava i dr.).

Delegacija Departmana za pravne nauke je najpre od strane direktora Univerziteta, profesora Klincova upoznata sa istorijatom, strukturo, misijom i vizijom Univerziteta za poslovne studije, kao i planovima za budućnost. Zatim su su predstavnici Departmana za pravne nauke od strane Dekana Fakulteta za primenjenu ekonomiju i direktora Naučno-istraživačkog instituta, profesora Babiće upoznati sa aktivnostima ove institucije u oblasti naučnoistraživačkog rada i međunarodnoj saradnji sa visokoškolskim i naučno-istraživačkim institucijama sa prostora Evropske unije. U razgovoru sa dekanom Fakulteta za pravne nauke prof. dr Miletom Matijevićem, predstavnici Departmana za pravne nauke su upoznati sa studijskim programima i načinom rada na ovom fakultetu.

Rukovodilac Departmana za pravne nauke IUNP-a, profesor Ivanović, upoznao je domaćine iz Banja Luke sa organizacionom strukturom i načinom rada Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, a posebno sa studijskim programima, izdavačkom i naučno-istraživačkom delatnošću Departmana za pravne nauke.

Nakon prijema u kancelariji direktora Univerziteta, delegacija Departmana za pravne nauke se upoznala sa prostornim i tehničkim kapacitetima Univerziteta za poslovne studije koji raspolaže sa amfiteatrom, savremeno opremljenim učioničkim prostorom, bibliotekom, teretanom, fitnes centrom, restoranom, sudnicom za simulaciju siđenja i drugim sadržajima koji imaju za cilj da omoguće studentima kvalitetno okruženje i uslove za sticanje znanja i veština.

Delegacija departmana za pravne nauke posetila je pravnu kliniku Fakulteta za pravne nauke Univerziteta za poslovne studije koja u svom sastavu ima kancelariju za prijem stranaka i sudnicu za simulaciju suđenja.

Saradnja Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Fakulteta za pravne nauke Univerziteta za poslovne studije ogledala bi se u zajedničkom radu na projektima, razmeni studenata i profesora, a naročito u domenu kliničko-pravnog obrazovanja. Dekani oba fakulteta, kao i direktor Univerziteta, istakli su interesovanje za saradnju ove dve akademske ustanove kako na fakultetskom, tako i na univerzitetskom nivou koja bi bila realizovana potpisivanjem ugovora o saradnji u narednom periodu.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language