Počela nastava u letnjem semestru iz predmeta Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje

31. marta 2014. godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, predavanjem na temu: “Aktivizam dece i odraslih u kontekstu doživotnog obrazovanja”, započela je nastava u okviru kursa predmeta Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje u letnjem semestru tekuće školske godine. Pomenuto predavanje održao je prof. dr Refik Šećibović, redovni profesor na Visokoj školi za turizam i menadžment Konjic, Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića i Fakultetu za međunarodne odnose i diplomatiju.

Cilj ovog predavanja je upoznavanje studenata obrazovnim strategijama za razvijanje aktivizma koje su integrisane u koncept celoživotnog učenja, sa posebnim akcentom na neformalno i informalno obrazovanje i  na stubove, odnosno temelje evropskog obrazovanja u koje su ugrađeni ciljevi usmereni ka vrednostima multikulturalnosti, tolerancije različitosti  i zajedničkog života.

U aprilu mesecu održana su još četiri predavanja iz navedenog predmeta na sledeće teme:

– “Koncept interkulturalnog razumevanja – objašnjenje i diskusija o središnjim terminima (kultura, identitet, pojedinac, grupa, nacija, nacija, nacionalizam, etničke skupine, pripadnosti, nacionalne većine, segregacije, asimilacija, integracija, pluralizam, etnocentrizam, predrasude, ksenofobija, kulturni šovinizam, rasizam, tolerancija i slično)“, prof. dr Amela Lukač Zoranić.

– „Tolerancija kao neophodan faktor – mirovno rešavanje konflikta“, doc. dr Aleksandar R. Ivanović;

– „Religija i sukob“, prof. dr Mevlud Dudić;

– „Interkulturalnost i jezik“, prof. dr Julijana Vučo.

U maju mesecu će se održati još ukupno 12 predavanja iz predmeta Interkuluturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje, a biće realizovana i studijska poseta studenata UNINP-a koji pohađaju nastavu iz ovog predmeta Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od 15. do 17. maja.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language