Konkurs za upis na VŠJ

Raspisuje se Konkurs za upis studenata na osnovne akademske studije  na VŠJ UNP-u, u školskoj 2014/2015 sa upisnim kvotama za studijske programe koji se izvode na UNP-u:

 

DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE (četvorogodišnje bečelor studije):

 

VŠJ u Subotici:

       1. Pravo (opšte pravo)………………………………………………..30 studenata,

        2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista……………………..30 studenata.

     

      VŠJ u Pančevu:

        1. Pravo (opšte pravo)………………………………………………..30 studenata,

        2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista……………………..30 studenata.

 

      VŠJ u Nišu:

        1. Pravo (opšte pravo)……………………………………………….30 studenata,

        2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista…………………….30 studenata.

 

 

DEPARTMAN ZA UMJETNOST

(četvorogodišnje bečelor studije):

 

      VŠJ u Nišu:

         1. Likovna umjetost……………………………………………………….20 studenata.

  • Grafika
  • Slikartstvo

 

         2. Primenjena umjetnost……………………………………20 studenata

            –     Dizajn i modna kreacija

–     Dizajn enterijera

 

USLOVI KONKURSA:

 

Pravo na podnošenje prijave za upis imaju kandidati:

– na osnovne studije – koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju,

 

Upisna dokumentacija:

  1. Diplomu i svjedočanstva svih razreda četvorogodišnje srednje škole
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Priznanica o uplaćenim troškovima za prijemni ispit

 

JUNSKI UPISNI ROK:

Predaja dokumentacije: od 09. do 05. jula, prijemni ispiti: od 10. do 12. jula,

Rezultati prijemnog ispita: 14. jula, upis primljenih kandidata: od 15. do 18. jula.

 

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK:

Predaja dokumentacije: od 25.08. do 06.09. prijemni ispit: od 09. do 13. septembra, rezultati prijemnog ispita: 15. septembra, upis primljenih kandidata: od 16. do 20. septembra.

 

Dodatne informacije na Univerzitetu u Novom Pazaru ul. Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar, tel./fax: 020/316-634, 338 977, 313 933, 313 935  www.uninp.edu.rs

 

Ovaj Konkurs će biti objavljen na Oglasnoj tabli Univerziteta, štampanim i elektronskim medijima kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta u Novom Pazaru.

 

Leave a comment

×
Language