Konkurs za upis na IUNP

Raspisuje se Konkurs za upis studenata na osnovne akademske studije  na UNP-u, u školskoj 2014/2015 sa upisnim kvotama za studijske programe koji se izvode na UNP-u:

 

OSNOVNE STUDIJE – 240 ESPB:

 

1. DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

(četvorogodišnje bečelor studije):

                     1.  Profesor srpskog jezika i književnosti……………………..30 studenata,

                     2.  Profesor bosanskog jezika i književnosti…………………30 studenata,

                          – Opšti smjer

                          – Prevodilaštvo

                3.  Filolog-anglista……………………………………………………..30 studenata

          -opšti smjer

          -smjer za prevodilaštvo

               4.   Filolog-germanista……………………………………………….30 studenata.

 

2. DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKE NAUKE:

(četvorogodišnje bečelor studije):

 

               1. Vaspitač………………………………………………………………30 studenata,       

               2. Psiholog……………………………………………………………….30 studenata.

 

3. DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

(četvorogodišnje bečelor studije):

 

              1. Pravo (opšte pravo)……………………………………………….30 studenata,

              2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista……………………30 studenata.

 

  

 4. DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE

     (četvorogodišnje bečelor studije):

             1. Ekonomija …………………………………………………………….30 studenata.

 

5. DEPARTMAN ZA RAČUNARSKE NAUKE

(četvorogodišnje bečelor studije):

             1. Informatika…………………………………………………………….25 studenata.

 

6. DEPARTMAN ZA UMJETNOST

(četvorogodišnje bečelor studije):

         1. Likovna umjetnost……………………………………………………..20 studenata.

  •  Grafika
  •  Slikarstvo

         2. Primenjena umjetnost……………………………………20 studenata

            –     Dizajn i modna kreacija

–     Dizajn enterijera

 

USLOVI KONKURSA:

Pravo na podnošenje prijave za upis imaju kandidati:

– na osnovne studije – koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju,

Upisna dokumentacija:

  1. Diplomu i svjedočanstva svih razreda četvorogodišnje srednje škole
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Priznanica o uplaćenim troškovima za prijemni ispit

 

JUNSKI UPISNI ROK:

Predaja dokumentacije: od 09. do 05. jula, prijemni ispiti: od 10. do 12. jula,

Rezultati prijemnog ispita: 14. jula, upis primljenih kandidata: od 15. do 18. jula.

 

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK:

Predaja dokumentacije: od 25.08. do 06.09. prijemni ispit: od 09. do 13. septembra, rezultati prijemnog ispita: 15. septembra, upis primljenih kandidata: od 16. do 20. septembra.

 

Ovaj Konkurs će biti objavljen na Oglasnoj tabli Univerziteta, štampanim i elektronskim medijima kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta u Novom Pazaru.

 

Leave a comment

×
Language