Edukativna poseta osnovnom sudu u Sjenici

22.05.2014. godine studenti četvrte godine Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru zajedno sa predmetnim asistentom mr. Rejhanom R. Kurtovićem bili su u jednodnevnoj edukativnoj poseti Osnovnom sudu u Sjenici. Tom prilikom studenti su se upoznali sa radom Osnovnog suda u Sjenici i radom sturčnih službi. Takođe, studenti su imali prilike prisustvovati parničnim suđenjima i sprovođenju ostavinskih postupaka. Na ovaj način studenti Departmana za pravne nauke dopunili su svoja stečena znanja iz predmeta Građansko procesno pravo konkretnim primerima iz prakse i videli kako se na parktičnim primerima primenjuju pravo. Pre ove posete studenti Departmana za pravne nauke bili su poseti i Specijalnom sudu u Beogradu.

GALERIJA

Leave a comment

×
Language