Predavanje rukovodioca Departmana za pravne nauke u ekonomskoj školi u Pančevu

Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, rukovodilac Departmana za pravne nauke održao je 28.05.2014. godine u Ekonomsko-trgovinskoj školi „Paja Marganović“ u Pančevu predavanje na temu: „Droge kod mladih“.

 

Predavanje je bilo namenjeno profesorima ove škole, a imalo je za cilj upoznavanje profesora sa problematikom narkomanije među srednjoškolskom omladinom.

 

Profesor Ivanović je najpre upoznao prisutne sa rezultatima istraživanja koja se tiču prisutnosti droge među srednjioškolskom omladinom. Zatim, je u drugom delu svog predavanja istakao činioce koji doprinose pojavi narkomanije među srednjoškolskom omladinom, razlozima zbog kojih se mladi odlučuju da probaju drogu, o načinu na koji droga utiče na organizam, o procesu razvijanja zavisnosti, posledicama i sl. Zadnji deo predavanja bio je posvećen prevenciji narkomanije, sa naglaskom na to šta svako od nas pojedinačno može da učini na ovom planu, kao i na koji način škola može da doprinese smanjenju upotrebe droga među mladima.

 

U diskusiji koja je usledila nakon predavanja izneti su razni predlozi programa prevencije narkomanije. Takođe, svi prisutni su se složili da su mladi, kao i njihovi roditelji uprkos brojnim mogućnostima korišćenja sredstava masovne komunikacije i dalje nedovoljno informisani o drogama i štetnostima koje izaziva njihova konzumacija.

GALERIJA

Leave a comment

×
Language