Posjeta studenata Okružnom zatvoru u Beogradu

Studenti IV godine Departmana za pravne nauke izdvojene VŠJ u Pančevu, u okviru stručne prakse posjetili su Okružni sud u Beogradu sa predmetnim nastavnikom prof.dr.Ljubomirom Čimburovićem.
Posjeta je imala za cilj upoznavanje studenata sa načinom funkcionisanja ove institucije, tretmanom i uopšte postupanjem sa zatvorenicima. Na ovaj način studenti su imali priliku teoretsko znanje koje su stekli iz predmeta Penologija upotpuniti sa ovom stručnom praksom.

Leave a comment

×
Language