Održana vežba iz predmet Kriminalistička tehnika na Izdvojenoj visokoškolskoj jedinici u Nišu

Studenti III i IV godine Departmana za pravne nauke na Izdvojenoj visokoškolskoj jedinici u Nišu 30. i 31. maja 2014. godine odradili su završnu vežbu iz predmeta “Kriminalistička tehnika,  kod profesora: doc. Dr Aleksandra R. Ivanovića i doc. dr  Envera Međedovića.

 

Vežba je imala za cilj da studenti, još jednom u praksi provere stečena znanja i veštine iz oblasti registracije i identifikacije lica na osnovu crteža papilarnih linija, kao i znanja i veštine iz oblasti pronalaženja i obezbeđenja nevidljivih tragova papilarnih linija.

 

Vežba se sastojala iz dva dela. Najpre je u uvodnom delu profesor Ivanović još jednom podsetio studente na osnovne metode registracije i identifikacije lica, a zatim je profesor Međedović upoznao studente sa osnovnom forenzičkom opremom koja se koristi za pronalaženje i fiksiranje materijalnih tragova na licu mesta kriminalnog događaja. Prvi deo praktično rada se ogledao u daktiloskopiranju lica i određivanju opšte dekadaktiloskopske formule prema Vučetićevom sistemu klasifikacije crteža papilarnih linija, dok je  drugi deo obuhvatio izazivanje nevidljivih tragova papilarnih pomoću aluminijumskog praha, (argentorata) i magnetnog praha i njihovom fiksiranju putem daktiloskopske folije.

 

U okviru pomenute praktične nastave, studenti su pokazali zavidan nivo znanja i veština iz oblasti kriminalističke tehnike koje će im sigurno zagarantovati uspeh u daljem profesionalnom usavršavanju kao i u praktičnom radu.

GALERIJA

Leave a comment

×
Language