Održan performans Ah, ta dosadna književnost

Studenti Departmana za filološke naukeodsjek za srpski/bosanskiStudenti Departmana za filološke nauke, odsjek za srpski/bosanski jezik i književnost pripremili su performans pod nazivom Ah, ta dosadna književnost koji je održan  u petak, 30.05.2014. g., u Kulturnom centru na trgu Gazi Isa-bega Ishakovića. jezik i književnost pripremili su performans pod nazivom Ahta dosadna književnost koji jeodržan  u petak, 30.05.2014. g., u Kulturnom centru na trgu Gazi Isa-bega Ishakovića.

Ovim performansomstudenti su na nesvakidašnji način iznijeli svojapoznavanja svjetskebosanske i srpske književnosti. Naime, pod mentorstvom doc. dr. Ane Stišović Milovanović studenti II, III i IV godine osmislili su književnu radionicu kao originalnu prezentaciju studentskih radova koja pokušava da na klasična pitanja iz književnosti da originalne odgovore. Učešće u performansu uzela je i publika postavljem pitanja na osnovu kojih nisu mogli naslutiti odgovore i o kojim književnim djelima se radi. Na pitanja su odgovarali studenti i na taj način ostvarili interakciju sa publikom koja je bila više nego zadovoljna. Studenti koji su oduševili sve prisutne su Selveta Kurbardović, Ilma Kujević, Ernesa Jaman, Alma Škrijelj, Dženeta Starčanin, Dženita Malićević, Besim Habibović, Igbala Osmanović, Amela Kačapor, Amina Šaćirović i Ilda Bahtijarević.

Leave a comment

×
Language