Filološko društvo i Institut za jezik u Sarajevu potpisali protokol o saradnji

U petak, 30.05.2014.godine, u Sarajevu potpisan je Protokol o saradnji Filološkog društva IUNP i Instituta za jezik u Sarajevu. Protokol predviđa razmjenu iskustava i prakse koja će se odvijati na više razina, kao što su naučno istraživačka suradnja osobito pri apliciranju za domaće i međunarodne naučnoistraživačke projekte, izdavačka djelatnost i promocija naučnih i stručnih izdanja, bibliotečna razmjena, organiziranje naučnih skupova, simpozija itd.

Protokol je, ispred Filološkog društva IUNP, potpisala koordinatorka ovog društva, prof.dr. Amela Lukač Zoranić, dok je ispred Instituta za jezik u Sarajevu, protokol potpisao dr.sc.Alen Kalajdžija.

 

Leave a comment

×
Language