Poseta Soko Štarku i Narodnoj banci Srbije u okviru stručne prakse

Dana 26.05.2015. godine u okviru programa studentske prakse studenata Ekonomije IUNP-a, organizovana je poseta kompaniji Soko Štark d.o.o. i Narodnoj banci Srbije.

U okviru posete kompaniji Soko Štark d.o.o., studenti su mogli da se upoznaju sa samim profilom kompanije, organizacionom strukturom, proizvodnim programom i drugim pojedinostima. Studente je pozdravio generalni direktor kompanije, a predavanje je održala menadžer ljudskih resursa ove kompanije.

Nakon predavanja studenti su imali prilike da obiđu proizvodne linije određenih proizvoda i da se upoznaju sa samim proizvodnim procesom. Potom su studenti su razgovarali sa menadžerom proizvodnje gde su imali prilike da postavljaju pitanja i dobiju adekvatne odgovore o procesu proizvodnje i izazovima u samoj organzaciji proizvodnog procesa.

Soko Štark je, nakon radnog dana studente ugostio na ručku u svom restoranu a na polasku su svi studenti dobili prigodne poklone.

Istog dana su studenti obišli Narodnu banku Srbije, gde su imali predavanje o istorijatu i trenutnim poslovima Narodne banke Srbije.

Leave a comment

×
Language