Konkurs za pohađanje seminara “Podrška izradi i primeni multimedijalnih sadržaja u nastavi TIO"

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

DEPARTMAN ZA RAČUNARSKE NAUKE

 

RASPISUJE KONKURS

za pohađanje seminara “Podrška izradi i primeni multimedijalnih sadržaja u nastavi TIO”.

 

Seminar je akreditovan od strane Zаvоda  zа  unаprеđivаnjе оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Cеntаr zа prоfеsiоnаlni rаzvој zаpоslеnih u оbrаzоvаnju, Rеpublikа Srbiја. Nalazi se u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika pod brojem 920, web adresa http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=920&godina=2014/2015

 

OPŠTI CILJEVI       

Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u oblasti upotrebe IKT u nastavnom procesu. Razvijanje kreativnih sposobnosti nastavnika u upotrebi različitih nastavnih metoda i oblika rada. Unapređenje sposobnosti nastavnika u jačanju motivacije kod učenika.

 

SPECIFIČNI CILJEVI         

Razvijanje sposobnosti kod nastavnika da odluče kada je, u kojim situacijama i za koje nastavne sadržaje svrsishodno koristiti multimedijalne materijale. Savladavanje osnova upotrebe mikrofona, video-kamere i softvera za obradu multimedijalnih sadržaja od strane nastavnika. Osposobiti nastavnike da samostalno izrade jednostavan multimedijalni materijal, koji će svojom formom (izgledom i sadržajem) biti adekvatan uzrastu i interesovanju učenika, i koji će ostvarivati nastavne ciljeve, odgovarati nastavnom planu i programu, biti kompatibilan sadržaju udžbenika. Upoznavanje nastavnika sa načinima distribucije elektronskog materijala za nastavu.

 

TEME PROGRAMA

Upotreba video-projektora u nastavi; Izrada video i audio nastavnog materijala upotrebom mikrofona, video kamere i odgovarajućeg softvera; Dodavanje multimedijalnog sadržaja u PowerPoint prezentaciju; Distribucija elektronskog nastavnog materijala upotrebom medija i i-mejl servisa

 

CILJNA GRUPA      

Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta

 

BROJ UČESNIKA    

20

 

TRAJANJE   

12 časova (dva dana) – 12 bodova

 

AUTORI I REALIZATORI 

  • doc. dr Muzafer Saračević, profesor na Departmanu za računarske nauke Univerziteta u Novom Pazaru;
  • doktorant Fadil Novalić, asistent, Departman za računarske nauke Univerziteta u Novom Pazaru

 

VAŽNI DATUMI:

  • Rok za prijavu od 17.03. do 26.03.2015.
  • Održavanje seminara: 28.03. i 29.03.2015. od 09:00 do 15:00 časova.

 

MESTO ODRŽAVANJA:

Departman za računarske nauke Univerziteta u Novom Pazaru, Dimitrija Tucovića bb

 

KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVE:

 

 

Leave a comment

×
Language