ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Odluka o zaštiti podataka o ličnosti                                >>

 
 

 

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
prof. dr Maida Bećirović-Alić
×
Language