Rektorat i stručne službe

PROF. DR SUAD BEĆIROVIĆ

rektor Univerziteta u Novom Pazaru
+381 20 315 726
rektor@uninp.edu.rs

PROF. DR FEHIM HUSKOVIĆ

prorektor za kulturu i umjetnost
+381 20 316 634

DOC. DR. SAMRA DEČKOVIĆ

Rukovodilac Departmana za pravne nauke
pravo@uninp.edu.rs

DOC. DR. SAMED JUKIĆ

Rukovodilac Departmana za ekonomske i računarske nauke
ekonomija.racunarstvo@uninp.edu.rs

DOC. DR. AMELA MURATOVIĆ

Rukovodilac Departmana za pedagoško-psihološke nauke
pedagogija.psihologija@uninp.edu.rs

DOC. DR. KIMETA HAMIDOVIĆ

Rukovodilac Departmana za umjetnost i filološke nauke
umjetnost.filologija@uninp.edu.rs

×
Language