2bfbd3ad-1a46-4263-985f-9bc49b24109e-1.jpg
Centar za preduzetništvo i inovacije Univerziteta u Novom Pazaru organizira predavanje na temu: Vještačka inteligencija, Start-up i izlazak na berzu.

Centar za preduzetništvo i inovacije Univerziteta u Novom Pazaru organizira predavanje na temu: Vještačka inteligencija, Start-up i izlazak na berzu. 09.11.2023. godine u 13h, Okrugla sala, Univerzitet u Novom Pazaru Predavač je Vladimir Đukanović, nekadašnji trgovac na Wall Street-u, finansijski analitičar i konsultant i pisac Broj mjesta je ograničen na 40 učesnika Prijava na email: […]

04f46ba2-08ce-4be9-902f-9f441409d020-1.jpg
Otvorena Kancelarija Centra za Preduzetništvo i Inovacije na Univerzitetu u Novom Pazaru

Rektor Univerziteta u Novom Pazaru prof. dr. Suad Bećirović i Rukovodilac Cеntra zа prеduzеtništvо i inоvаciје Univеrzitеtа u Nоvоm Pаzаru (CEI) doc. dr. Dženis Bajramović, su danas otvorili kancelariju otvorenog tipa u kojoj će funkcionisati CEI. CEI je osnovan sa posebnom misijom buđenje i razvoj svijesti o preduzetništvu. Cilj Centar će se realizirati na sljedeće […]

img_3873-1.jpg
Meet-up radionica za predstavljanje dostupnih izvora finansiranja za pokretanje “start – up “ ili finansiranje d.o.o. do dve godine od osnivanja

Centar za preduzetništvo i inovacije Univerziteta u Novom Pazaru ( CEI ) u saradnji sa NIT Novi Pazar, organizira meet-up radionicu za predstavljanje dostupnih izvora finansiranja za pokretanje “start – up “ ili finansiranje d.o.o. dvije godine od osnivanja. Projekta će u ime NIT-a izložiti prof. dr. Šemsudin Plojović uz podršku doc. dr. Dženisa Bajramovića […]

×
Language