Izrada biznis planova

Izrada Biznis Planova, primenom Metodologije Svetske Banke.

Izrazito veliko iskustvo sa širokim portfoliom klijenata…

Do sada su naši profesori/asistenti pomogli da naši klijenti obezbede preko 4.000.000 € pozajmljenih sredstava.

Biznis planovi se izrađuju za:

  1.  eksterne korisnike (davaoce grantova i kredita i druge kreditore i investitore)
  2.  interne potrebe (sagledavanje sadašnjih i budućih implikacija odluka na celokupno poslovanje vašeg malog, srednjeg i velikog biznisa).

Jer vaš biznis zaslužuje više…

Naš tim Vam stoji na raspolaganju bilo gde i bilo kada

Biznis plan služi za:

  • proveru poslovne ideje i poslovnih mogućnosti,
  • dobijanje saglasnosti za određene poduhvate,
  • pripremanje dokumentacije za investitore i preduzeće,
  • kao vodič za kasnije poslovanje.

Biznis plan je najbolji alat koji može pomoći preduzeću da ostvari svoje dugoročne ciljeve. On će dugoročno pomoći da preduzeće sačuva i uštedi novac i vreme fokusirajući poslovne aktivnosti preduzeća, dajući više kontole preduzeću nad finansijskim, marketing i dnevnim operacijama i pomaže preduzeću da dodje do neophodnog kapitala. Biznis planom se daje odgovor na pitanja:

  1. gde je preduzeće sada?
  2. gde ide?
  3. kako tamo da stigne?

Cena se određuje za svaki pojedinačni slučaj.

Kontaktirajte nas na mail: cei@uninp.edu.rs

×
Language