Studenti Univerziteta u Novom Pazaru u posjeti fabrici džins konfekcije ‘’Menus’’.

Studenti Univerziteta u Novom Pazaru u posjeti fabrici džins konfekcije ‘’Menus’’.

Posjeta je organizirana za studente smjera Poslovna ekonomija u okviru predmeta Stručna praksa pod vođstvom doc. dr. Dženisa Bajramovića.

Direktor kompanije Selvir Aljković je studente upoznao sa historijatom i konceptom proizvodnje, sa posebnim osvrtom na brend ‘’Maxers’’. Studentima je posebno privuklo pažnju to što 95% proizvodnje kompanija Menus izvozi u inostranstvo za poznate kupce, svjetske brendove.

Također, studenti su se mogli upoznati sa metodama procesnog pristupa organizacije poslovanja, kao i koliko je bitna inkorporacija znanja, inovacija i međunarodnih praksi u optimizaciji proizvodnje.

Univerzitet u Novom Pazaru će u budućem periodu planirati organizaciju sličnih aktivnosti kako bi smanjivao jaz između teorije i prakse i omogućio da studenti nakon diplomiranja budu što obučeniji za tržište rada.

×
Language