Predstavljanje Vodiča “Budućnost na točkovima: Vodič kroz nove tehnologije u transportu i logistici”

Predstavljanje Vodiča “Budućnost na točkovima: Vodič kroz nove tehnologije u transportu i logistici”

Na Univerzitetu u Novom Pazaru održan je panel predstavljanje vodiča “Budućnost na točkovima: Vodič kroz nove tehnologije u transportu i logistici”. Ovaj vodič je nastao kao rezultat projekta podržanog od strane USAID-a, koji je sprovodila Inicijativa Digitalna Srbija “Preduzmi ideju” u saradnji sa Univerzitetom u Novom Pazaru, Centrom za preduzetništvo i inovacije, Centrom NiT i APR kompanijom Mujo Ahmatović.

Panel je okupio različite učesnike od akademske zajednice, studenata, predstavnika nevladinih organizacija, lokalnih organa, inovacionog sistema koji dele zajedničku viziju o tome da je budućnost razvoja moderne ekonomije, transporta i logistike zasnovana na znanju i inovacijama. Učesnici su diskutovali o ključnim temama vodiča, ističući važnost implementacije novih tehnologija u transportu i logistici kao ključnim faktorima za unapređenje konkurentnosti i efikasnosti. Poput elektrifikacije transporta, optimizacije, 5g i block-chain tehnologije, upotrebe robota i dronova u logistici, EU direktiva u ovom polju i sl.

Autori vodiča su Mast. ekon. Amela Ljajić, doc. dr. Dženis Bajramović, doktorandi Edisa Dreković i Melisa Bejtović, i doc. dr. Irma Mašović Muratović. Oni su detaljno predstavili sadržaj vodiča, koji obuhvata najnovija dostignuća i trendove u oblasti transporta i logistike, te pruža praktične savete i smernice za njihovu primenu.

Link gde se može preuzeti vodič je:
https://www.preduzmi.rs/nove-tehnologije-u-transportu-i-logistici/

Takođe, na marginama panela na sastanku sa Rektorom prof. dr Suadom Bećirovićem i predstavnicima Inicijative Digitalna Srbija, dogovoren nastavak saradnje, čime se planira dalji razvoj projekata koji će doprineti modernizaciji i unapređenju inovacionih kapaciteta u Srbiji.

Ovaj događaj predstavlja značajan korak ka unapređenju znanja i inovacija u oblasti transporta i logistike, i pruža čvrstu osnovu za dalji razvoj na ovom polju.

×
Language