Departman za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru organizovao Međunarodni naučni skup na temu: ” Pravni izazovi u XXI vijeku”.

Departman za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru organizovao Međunarodni naučni skup na temu: ” Pravni izazovi u XXI vijeku”.

Konferenciju je zvanično otvorio rektor, prof. dr. Suad Bećirović, a prisutnima se obratila i rukovodilac Departmana za pravne nauke, doc. dr. Samra Dečković koja se zahvalila prisutnima i poželjela uspješan rad konferencije.

Plenarni izlagači su bili eminentni stručnjaci iz teorije i prakse: prof. dr. Nedžad Korajlić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Velimir Rakočević sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i dr. Jasmina Igrački, naučni saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.

Na skupu su učesnici izlagali svoje radove na sljedeće teme: “Vještačka inteligencija u pravu”, “Pravna regulacija surogat materinstva”, “Femicid”, “Novi oblici krivičnih djela protiv privrede”, “Humanitarna kriza na Bliskom istoku i njen uticaj na međunarodni pravni poredak”, “Prevencija vršnjačkog nasilja”.

Konferencija se održala u dvije sesije. Prvom sesijom moderirala je prof. dr. Ljiljana Dapčević-Marković, a drugom sesijom moderirala je doc. dr. Jasmina Nikšić.

Nakon izloženih radova prisutni su uzeli učešće u diskusiji i dodjeljeni su sertifikati o učešću.

Univerzitet nastavlja sa svojom misijom, da bude mjesto na kome se razmjenjuju mišljenja i nude adekvatna rješenja za aktuelna društvena pitanja i probleme.

×
Language