Studenti smjera Poslovna ekonomija u posjeti centrali AS Holding grupacije i kompaniji Solana Tuzla.

Studenti smjera Poslovna ekonomija u posjeti centrali AS Holding grupacije i kompaniji Solana Tuzla.

Posjeta je rezultat dogovora koji je sklopljen prilikom nedavne posjete delegacije UNINP predsjedniku Uprave AS Holdinga, gdin-u Rusmiru Hrviću. Posjeta je organizirana za studente I, II i III godine osnovnih studija su u okviru predmeta Stručna praksa na smjeru Poslovna ekonomija. Posjetu je ispred Univerziteta predvodio doc.dr. Dženis Bajramović.

U okviru AS Holding grupacije radi 24 kompanije koje generišu 170 miliona EUR godišnjeg prihoda sa preko 4.500 zaposlenih. Centrala grupacije se nalazi u mjestu Jelah kod Tešnja, a studenti su imali priliku da upoznaju konditorske proizvodne pogone. Tokom posjete proizvodnih kapaciteta mogli su vidjeti kako izgleda proizvodnja napolitanki, štrudli i flipsa, odnosno kako izgleda proces proizvodnje, kontrole, pakovanja, skladištenja i otpreme proizvoda do krajnjih kupaca.

Studenti su pored centrale AS Holding grupacije, posjetili i poznatu fabriku za proizvodnju soli -Solana d.d. Tuzla koja je također u vlasništvu grupacije. Fabrika se prostire na 100.000 m2, lider je u proizvodnji soli na Balkanu, a 2023. godinu je završila sa rekordnih 4.5 miliona EUR čiste dobiti. Studenti su mogli da vide proces proizvodnje i pakovanja koji u minuti proizvede 600 pakovanja soli od 1 kg, robote koji zamenjuju ljudski rad i potpuno autonoman magacin za skladištenje, a također, mogli su se upoznati sa primjenom cirkularne ekonomije, kontrolom kvaliteta i primjenom svih standarda od ISO do Halal standarda.

U narednom semestru je planirala posjeta kompanijama AS Holding grupacije u Sarajevu i Visokom, a također, planiran je i program stručne prakse za studente Unvierziteta u Novom Pazaru.

×
Language