Studenti četvrte godine Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru posjetili Kazneno-popravni zavod u Novom Pazaru.

Studenti četvrte godine Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru posjetili Kazneno-popravni zavod u Novom Pazaru.

Ova posjeta bila je dio nastavnog plana i programa u okviru stručne prakse sa ciljem da se studentima pruži uvid u funkcionisanje zatvorskog sistema i izazove sa kojima se suočavaju pravni profesionalci u oblasti penologije.

Studenti su, u pratnji koordinatora za stručnu praksu, prof. dr. Ergina Hakića, obišli različita odjeljenja zatvora, uključujući prostorije za smeštaj zatvorenika, radne radionice, stručne službe za pomoć, prostorije za rekreaciju i biblioteku. Tokom posjete, studenti su imali priliku da razgovaraju sa osobljem zatvora, kao i sa nekoliko službenika i stručnih radnika KPZ-a.

Posjeta Kazneno-popravnom zavodu u Novom Pazaru predstavlja vrijedno iskustvo za studente Departmana pravnih nauka i dodatno ih motiviše da nastave sa svojim studijama i budućim profesionalnim usavršavanjem.

×
Language