UNINP uzeo učešće u projektu “Gamification Applications for Autism” (GI.A.F.A.) u svojstvu domaćina međunarodnog sastanka o obrazovanju odraslih sa autizmom.

UNINP uzeo učešće u projektu “Gamification Applications for Autism” (GI.A.F.A.) u svojstvu domaćina međunarodnog sastanka o obrazovanju odraslih sa autizmom.

Ovaj projekat je evropska inicijativa koju sa entuzijazmom finansira Evropska komisija, sa ciljem da revolucionizuje obrazovno iskustvo odraslih osoba sa autizmom kroz implementaciju digitalnih igrica. Projekat, koji je počeo 1. oktobra 2023. godine, se pokazao kao inovativno i značajno putovanje, omogućeno zajedničkim angažmanom četiri uključena partnera: Kooperativa Diversa Arte (Italija), Univerzitet u Novom Pazaru (Srbija), Balkan Bridge (Bugarska) i Udruženje Lastovica (Severna Makedonija).

Aktivnosti projekta su implementirali psiholozi i pedagozi, među kojima je ispred Univerziteta u Novom Pazaru bila Mast. Naida Karasalihović-Bulić i rukovodilac Departmana za pedagoške i psihološke nauke doc. dr. Amela Muratović.

×
Language