Održana inkluzivna nastava u organizaciji Departmana za umjetnost i filološke nauke Univerziteta u Novom Pazaru.

Održana inkluzivna nastava u organizaciji Departmana za umjetnost i filološke nauke Univerziteta u Novom Pazaru.

Nastava je implementirana u koordinaciji sa akademikom Fehimom Huskovićem, asistenticom mast.lik.umet. Aminom Hasanović i studentima.

Gosti radionice su bili: Centar za autizam i razvojne smetnje Code, predškolske ustanove Reuda i Event.

Cilj radionice je bio da se djeca bolje upoznaju i rade na razvoju komunikacijskih vještina kroz igru i umjetnost.

×
Language