Održano takmičenje u simulaciji suđenja u organizaciji Departmana za pravne nauke.

Održano takmičenje u simulaciji suđenja u organizaciji Departmana za pravne nauke.

Takmičenje se tradicionalno održava za studente četvrte godine pod mentorstvom nastavnika na Departmanu za pravne nauke.

Cilj simulacije suđenja je da se studenti upoznaju sa sudskim sistemom Republike Srbije, da steknu osnovna znanja o njegovom funkcionisanju, savladaju vještine pisanja podnesaka i opštenja pred sudom, što će doprinijeti tome da budu efikasniji u profesiji koja će biti njihov izbor.

×
Language