Raspisan konkurs za Sakura stipendije 2024/25.

U cilju promovisanja i izučavanja raznih aspekata japanskog društva i kulture u Republici Srbiji, ali i jačanja srpsko-japanskog prijateljstva, kompanija JT International a.d. Senta, u saradnji sa Ambasadom Japana u Republici Srbiji raspisuje:

KONKURS 2024.

za dodelu pet stipendija, u vidu studijskog putovanja u Japan, za izradu istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom.

Za učešće na konkursu potrebno je podneti predlog istraživačkog rada prema obrascu za prijavu na sajtu https://sakurastipendije.rs/ . Tema istraživačkog rada treba da bude iz jedne od sledećih oblasti:

 • Društvenih i humanističkih nauka (ekonomije, prava, političkih nauka, filozofije, japanskog jezika i književnosti)
 • Kulture i umetnosti
 • Kaizen menadžmenta

Pravo učešća na konkursu imaju:

Studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija svih akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji i istraživači koji nisu u stalnom radnom odnosu.

 • Potrebna dokumenta za učešće na konkursu:
 • Popunjena prijava
 • Fotografije popunjenih, overenih stranica važećeg indeksa sa osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji
 • Diploma završenog fakulteta sa dodatkom diplomi, odnosno uverenjem o položenim ispitima ukoliko je kandidat završio studije ili je na postdiplomskim ili doktorskim studijama
 • Za istraživače – spisak naučnih radova
 • Uverenje, odnosno potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda Srbije da kandidat nije na evidenciji lica u radnom odnosu
 • Lična karta ili pasoš
 • Preporuka profesora osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji

Prijavu na srpskom ili engleskom jeziku studenti mogu preuzeti u delu „Konkurs“ na sajtu Sakura stipendija https://sakurastipendije.rs/konkurs/ . Popunjenu prijavu, kao i ostala navedena dokumenta, skenirana i u PDF formatu, studenti mogu da postave, takođe, u delu „Konkurs“ na sajtu Sakura stipendija.

Rok za slanje prijava je 02. jun 2024. godine.

Od uredno podnetih prijava, komisija će izabrati 5 (pet) učesnika, podnosilaca predloga istraživačkog rada. Ovih pet učesnika će steći pravo na studijsko putovanje u Japan, koje će se realizovati krajem 2024. godine.

Kroz studijsko putovanje, dobitnici stipendije će imati priliku da se iz prve ruke upoznaju sa prilikama u Japanu i da svoje stečeno znanje inkorporiraju u istraživačke radove koje treba da pošalju najkasnije do 31. januara 2025. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici https://sakurastipendije.rs/ , nakon čega će biti upriličena i svečana dodela stipendija.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom za Sakura stipendije pišite nam na konkurs@sakurastipendije.rs .

×
Language