Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru uzela učešće u radu konferencije i godišnje skupštine “Rektorska konferencija Alpe-Adria” na Univerzitetu u Mariboru.

Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru uzela učešće u radu konferencije i godišnje skupštine “Rektorska konferencija Alpe-Adria” na Univerzitetu u Mariboru.

Delegaciju UNINP-a su činili rektor, prof.dr. Suad Bećirović i koordinator za međunarodnu saradnju, prof.dr. Ergin Hakić. UNINP od 2015. godine učestvuje u radu ove konferencije kao aktivni sudionik u makroregionalnim obrazovnim strategijama Evropske unije za alpsku regiju (EUSALP), dunavsku regiju (EUSDR) i jonsko-jadransku regiju (EUSAIR)”.

U okviru konferencije su donijeti važni zaključci u cilju unapređenja obrazovanja, istraživanja i kvaliteta života u ovom dijelu Evrope. Zaključci će biti prezentirani donosiocima odluka unutar Evropske unije, koji će biti prezentirani od strane rukovodstva Univerziteta u Mariboru, koja trenutno predsjedava ovoj konferenciji.

Pored konferencije je održana i godišnja skupština “Rektorske konferencije Alpe-Adria” (AARC) gdje je dogovoreno da se sekretarijat konferencije premješta iz Klagenfurta u Maribor.

Univerzitet u Novom Pazaru je dao nekoliko prijedloga za unapređenje rektorske konferencije, što je i prihvaćeno od strane skupštine. Univerzitet u Novom Pazaru je potpisao sporazum sa više univerziteta koji su članovi AARC.

×
Language