Studenti Departmana za pedagoške i psihološke nauke u posjeti Specijalnoj bolnici za psihijatriske bolesti “Gornja Toponica” i Domu za smještaj odraslih lica Kulina u Nišavskom okrugu.

Studenti Departmana za pedagoške i psihološke nauke u posjeti Specijalnoj bolnici za psihijatriske bolesti “Gornja Toponica” i Domu za smještaj odraslih lica Kulina u Nišavskom okrugu.

Posjeta je obavljena u okviru predmeta “Stručna praksa” u pratnji prof.dr. Semrije Smailović i msc. Merime Beganović.

Studenti osnovnih i master studija su imali priliku upoznati se sa uslovima i osnovnim djelatnostima koje se obavljaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Gostima su predstavljeni specijalističko-konsultativno i bolničko liječenje, terapeutski rad i rehabilitacija psihijatrijskih pacijenta starijih od 18 god. u Specijalnoj bolnici za psihijatriske bolesti.
Također, u okviru posjete jedinog doma ove namjene u Kulini, studenti su upoznati sa organizacijom, uslovima rada i načinima pružanja socijalne i medicinske podrške osobama sa intelektualnim, mentalnim i fizičkim teškoćama.

Uspostavljanje saradnje sa pomenutim ustanovama još je jedan od pokazatelja riješenosti Univerziteta u Novom Pazaru da pored nastave studenti obavljaju praksu u različitim ustanovama od izuzetne važnosti u izgradnji profesionalne karijere.

×
Language