Na Univerzitetu u Novom Pazaru u organizaciji Departmana za pedagoške i psihološke nauke realizovano je predavanje na temu “Uticaj fizičkih aktivnosti na rast i razvoj djece”

Na Univerzitetu u Novom Pazaru u organizaciji Departmana za pedagoške i psihološke nauke realizovano je predavanje na temu “Uticaj fizičkih aktivnosti na rast i razvoj djece” koje je održao prof. dr. Nazim Kurtović.

U prvoj sesiji je održano teorijsko predavanje, dok se druga sesija sastojala iz praktičnog dijela, gde su studentice treće godine studijskog programa Vaspitač djece predškolskog uzrasta realizovale aktivnost pod nazivom ” Životinsko carstvo”, gdje su sa djecom koja su polaznici predškolske ustanove “Reuda” odradili više od dvadeset vježbi koje podstiču kompletan razvoj djece predškolskog uzrasta.

×
Language