Studenti Departmana za pravne nauke UNINP učestvovali na naučnoj konferenciji “Moć ili nemoć antikorupcijskog Zakona”

Studenti Departmana za pravne nauke UNINP učestvovali na naučnoj konferenciji “Moć ili nemoć antikorupcijskog Zakona” u organizaciji Instituta za istraživanje korupcije “Kareja”.

Institut “Kareja” realizuje zagovaračku inicijativu “Sprovođenje antikorupcijskih politika je jedini pravi put Srbije u EU”, u okviru projekta “EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji” koji sprovodi Beogradska otvorena škola.

Studenti, polaznici antikorupcijske obuke, su imali priliku upoznati se sa aspektima preventive i borbe protiv korupcije, kao i EU strategijama na ovom polju.

×
Language