Obilježen Svjetski dan osoba sa autizmom u saradnji sa Centrom za autizam i razvojne smetnje “CODE” na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Obilježen Svjetski dan osoba sa autizmom u saradnji sa Centrom za autizam i razvojne smetnje “CODE” na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Studenti su uz podršku asistentice MSc. Ajle Gegić organizirali interaktivne takmičarske igre sa polaznicima udruženja, kojima su na kraju podijeljene nagrade.

Svaki pojedinac je jedinstven i ima svoje specifične potrebe i karakteristike. Razumijevanje individualnih potreba, prihvatanje različitosti i pružanje podrške predstavlja osnovu za kreiranje inkluzivnog okruženja, u kojem će svi imati priliku da ostvare svoje potencijale.

×
Language