Studenti Univerziteta u Novom Pazaru obilježili Svjetski dan poezije.

Studenti Univerziteta u Novom Pazaru obilježili Svjetski dan poezije.

U okviru manifestacije Dan poezije i umjetnosti Studentski parlament Univerziteta u Novom Pazaru u saradnji sa Departmanom za umjetnost i filološke nauke organizirao je književno-umjetnički program “Biseri arapske poezije” u prostorijama Akademije na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Cilj ove manifestacije bio je da se publika upozna sa bogatom arapskom književnošću i poezijom kao najreprezentativnijim oblikom arapske umjetnosti. Prisutni su imali priliku da čuju samo neke od stihova poznatih arapskih pjesnika u prijevodu na bosanski jezik.

Jedan dio programa bio je posvećen i savremenoj palestinskoj poeziji otpora, čime su studenti pokazali da se suosjećaju sa narodom Palestine, slušajući njihov glas kojim, putem poezije, progovaraju o svojoj sudbini.

×
Language