Susret privrednika na sjednici Savjeta za inovacije i razvoj Univerziteta u Novom Pazaru.

Susret privrednika na sjednici Savjeta za inovacije i razvoj Univerziteta u Novom Pazaru.

Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta za inovacije i razvoj, privrednici iz Novog Pazara i predstavnici Univerziteta na čelu sa rektorom.

Među glavnim temama sjednice je bilo iznalaženje strategije za što većom integracijom Univerziteta sa privredom, posebno na polju studentske prakse i organizacije takmičenja u biznis idejama za srednjoškolce.

Na sjednici je zaključeno da je potrebno formirati registar privrednika koji su zainteresirani za program stručne prakse, kako bi studenti ovaj predmet položili stičući praksu u najeminentnijim kompanijama u gradu i regiji.

×
Language