Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru u stručno-edukativnoj posjeti Centru za nestalu i zlostavljenu djecu.

Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru u stručno-edukativnoj posjeti Centru za nestalu i zlostavljenu djecu.

Delegaciju Univerziteta je predvodio generalni menadžer prof.dr. Enver Međedović, a činili su je: PR menadžer, msc. Ajša Bakić i tehnički menadžer, Dženan Pepić, kao i predstavnici studentskog parlamenta.

Prilikom posjete Centru, predstavnici Univerziteta su se upoznali sa radom Centra, kao sa budućim planovima, otvaranjem novog Centra za pružanje pomoći djeci sa problemima u ponašanju u cilju prevencije vršnjačkog nasilja.

Između Centra i Univerziteta je potpisan sporazum o saradnji koji obuhvata: stručnu praksu studijskih programa prava, psihologije i pedagogije i otvorena vrata Univerziteta za svaki vid stručne pomoći Centru u njihovim daljim aktivnostima i projektima.

 

×
Language