Finansijski menadžer Univerziteta u Novom Pazaru, msc. Haris Zogić prisustvovao AlBaraka simpozijumu o islamskoj ekonomiji u Medini, Kraljevina Saudijska Arabija.

Finansijski menadžer Univerziteta u Novom Pazaru, msc. Haris Zogić prisustvovao AlBaraka simpozijumu o islamskoj ekonomiji u Medini, Kraljevina Saudijska Arabija.

Organizator simpozijuma je AlBaraka islamska banka, a msc. Zogić je ispred organizatora pozvan kao istraživač na polju islamskih finansija u okviru grupe mladih istraživača na tom polju iz cijeloga svijeta.

Simpozijum je otvorio guverner grada Medine, NJ.E. princ Salman bin Sultan bin Abdulaziz, a događaju je prisustvovao veliki broj profesora, bankara, biznismena, istraživača i studenata iz raznih država.

Tema simpozijuma je bila: “Ciljevi Šerijata: okviri upravljanja islamskom ekonomijom”, a događaj je bio podijeljen na panel sesije na kojima su prezentovani naučni radovi na ovu temu.

Na događaju je realiziran veliki broj sastanaka na kojima je između ostalog bilo riječi o organiziranju višednevnih seminara na temu islamske ekonomije na Univerzitetu u Novom Pazaru na kojem bi učešće uzeli eminentni profesori u ovoj oblasti iz Saudijske Arabije i Velike Britanije.

×
Language