Povodom “Mjeseca praktičnih znanja” na Departmanu za pravne nauke upriličena je svečana dodjela sertifikata studentima u okrugloj sali Univerziteta u Novom Pazaru.

Povodom “Mjeseca praktičnih znanja” na Departmanu za pravne nauke upriličena je svečana dodjela sertifikata studentima u okrugloj sali Univerziteta u Novom Pazaru.

Studenti su učestvovali u realizaciji projekta ” Povećanje dostupnosti besplatne pravne pomoći za žrtve rodno zasnovanog nasilja”.

U projektu su pored studenata Univerziteta u Novom Pazaru učestvovali i studenti Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta Union.

Pod mentorstvom advokata iz Novog Pazara, Kraljeva i Beograda studenti su imali priliku da se upoznaju sa pravnom regulativom u ovoj oblasti, ali i da ponude konkretna rješenja za slučajeve iz prakse, što je doprinijelo ovladavanju određenim praktičnim vještinama.

×
Language