Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru prisustvovali obuci Fonda za razvoj Republike Srbije u prostorijama Sava Centra, u Beogradu.

Predstavnici Univerziteta u Novom Pazaru prisustvovali obuci Fonda za razvoj Republike Srbije u prostorijama Sava Centra, u Beogradu.

Obuci su ispred Univerziteta prisustvovali: koordinator Kancelarije za međunarodnu saradnju, prof.dr. Ergin Hakić i rukovodilac Centra za preduzetništvo i inovacije, doc.dr. Dženis Bajramović.

Obuku su implementirali:

  1. Jasna Dobrisavljević, direktor sektora za kredite i garancije u vezi sa programima fonda,
  2. Vesna Vučetić, direktor sektora za rizik, oko procedura za prijavu,
  3. Jelena Ivanović, savjetnik u kabinetu direktora Fonda za razvoj, u vezi linije Evropske investicione banke.
    Fond za razvoj će uskoro sličnu aktivnost održati i u Novom Pazaru.

Univerzitet u Novom Pazaru daje svaku podršku da što veći broj privrednika i studenata bude informisan sa ovim i drugim mogućnostima.

×
Language