Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru učestvovala na događaju Mekka halal forum 2024.

Delegacija Univerziteta u Novom Pazaru učestvovala na događaju Mekka halal forum 2024.

Događaj se održao u prostorijama Privredne komore u Mekki, koja je ujedno i organizator događaja. Glavne teme foruma su bile inovacije na polju halal industrije, kao i predstavljanje halal proizvođača iz velikog broja država.

Posredstvom gdin-a Dina Selimovića, pomoćnika ministra vanjskih poslova BiH i člana Savjeta za inovacije i razvoj UNINP, Univerzitet je učestvovao u radu foruma, posebno u dijelu doprinosa visokoobrazovnih ustanova halal industriji, te naučnoistraživačkog rada na ovom polju u cilju inovacija i međusobnog povezivanja.

Delegaciju Univerziteta je predvodio rektor, prof.dr. Suad Bećirović, a činili su je: generalni menadžer, prof.dr. Enver Međedović i finansijski menadžer, msc. Haris Zogić.

Na događaju je organiziran veliki broj sastanaka, a posebno se ističe sastanak sa generalnim sekretarom Islamske privredne komore, gdin-om Jusufom Hasanom Halavijem gdje je dogovoreno da Univerzitet ubuduće dobija pozive na konferencije koja organizira ova institucija, kao i posjeta predstavnika Islamske privredne komore radi podrške projektima koje Univerzitet vodi.

U cilju još intenzivnijeg međunarodnog povezivanja i strategije pokretanja smjerova na engleskom jeziku za strane studente, Univerzitet će nastaviti sa učešćem na međunarodnim događajima gdje dokazuje svoju vidljivost i kvalitet.

×
Language