CEI je za potrebe dobijanja granta (bespovratnih sredstava) kod Fonda za razvoj Republike Srbije izradio poslovni plan za lokalno preduzeće.

Centar za preduzetništvo i inovacije (CEI)  je za potrebe dobijanja granta (bespovratnih sredstava) kod Fonda za razvoj Republike Srbije izradio poslovni plan za lokalno preduzeće.
 
Kompanija koja je konkurisala je AZRA DERVIŠEVIĆ PR HUREM MELEM,
koja se bavi proizvodnjom melema za sva oboljenja kože i drugih prirodnih proizvoda za negu lica, kože i kose. Kompanija je osnovana 2022. godine a njeni proizvodi su vidljivi na njihovoj stranici: https://www.instagram.com/hurem_melem_lek/?utm_source=qr
 
Tako je CEI u skladu sa poslovima i zadacima definisanim u članu 6. pravilnika o radu, оbаvlја pоslоvе izrade biznis plаnоvа оd intеrеsа zа privrеdni rаzvој, čime CEI i Univerzitet u Novom Pazaru direktno utiču na osnaživanje ženskog i sveopšteg privrednog razvoja.

Pozivamo sve privrednike kojima su potrebne usluge izrade biznis planova da se jave Centru za Preduzetništvo i Inovacije Univerziteta u Novom Pazaru.

Screenshot 2023-12-22 085657
Fond za razvoj
×
Language