Na Univerzitetu u Novom Pazaru organizirana prezentacija ručno izrađenih dječijih igračaka.

Na Univerzitetu u Novom Pazaru organizirana prezentacija ručno izrađenih dječijih igračaka.

Igračke su izradile studentice četvrte godine studijskog programa Vaspitač djece predškolskog uzrasta u sklopu predmeta Dječija igra i stvaralaštvo, pod mentorstvom prof.dr. Amele Muratović i saradnice u nastavi Ajle Gegić.

Studentice su predstavile šest dječijih igračaka koje su kvalitetne, zabavne, edukativne i koje kod djece razvijaju maštu, kreativnost, koordinaciju, koncetraciju, kogniciju, logičko razmisljanje, timski duh, podstičući cjelokupan dječiji razvoj i pružajući mogućnost za različite pristupe.

Na predstavljanju ručno izrađenih dječijih igračaka, prisustvovali su profesori, asistenti, studenti, upravnica i vaspitačice predškolske ustanove “Reuda”, kao i polaznici ove ustanove, koji su pokazali veliko interesovanje za sve dječije igračke.

×
Language