Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je izdalo novu kategorizaciju naučnih časopisa za 2023. godinu.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je izdalo novu kategorizaciju naučnih časopisa za 2023. godinu.

Časopisi Univerziteta u Novom Pazaru su postigli ogroman uspjeh:

Časopis “Ekonomski izazovi” je dobio M51 kategorizaciju (Vodeći časopis nacionalnog značaja).

Časopis “Univerzitetska misao” je dobio M51 kategorizaciju (Vodeći časopis nacionalnog značaja) za pravo i pravne nauke, sociologiju i demografiju.

Časopis Pravne teme je dobio M53 kategorizaciju (Nacionalni časopis).

Ovime je stavljena potvrda na viziju rukovodstva Univerziteta u Novom Pazaru i Izdavačkog centra da časopisi Univerziteta u Novom Pazaru budu visoko rangirani u poljima u kojima sudjeluju kao “vrhunski”.

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha u kojem je časopis Ekonomski izazovi ušao na Erih plus bazu časopisa (treću svjetski najpriznatiju listu naučnih časopisa), naredni korak je da časopisi dobiju kategoriju M24 (nacionalni časopis međunarodnog značaja).

Ovim je potvrđen kvalitet Univerziteta u Novom Pazaru kao naučno istraživačke institucije (NIO) koja je postigla veliki uspjeh u naučno istraživačkoj djelatnosti.💡

×
Language