Simulacija krivičnog djela teška krađa i simulacija uviđaja u organizaciji Departmana za pravne nauke.

Simulacija krivičnog djela teška krađa i simulacija uviđaja u organizaciji Departmana za pravne nauke.

Vođa projekta je bio MSc Sanjin Mašović, asistent na Departmanu za pravne nauke koji je sa svojim timom studenata uložio vrijeme i trud kako bi ova simulacija bila što realnija i edukativnija.

Ovaj projekat ima za cilj demonstraciju vještina i stečenih znanja studenata na smjeru Pravo unutrašnjih poslova i predstavljanje inovativnih metoda učenja. Kroz ovu simulaciju, prikazano je kako realne situacije mogu biti približene budućim kriminalistima.

Prezentacija studentima može poslužiti kao podsticaj da nastave dalji rad na simulaciji suđenja, čime će slučaj biti zaokružen i cjelovit, a pravda zadovoljena putem simulacije.

×
Language