Igor Jurić održao predavanje na temu: “ Bezbjednost i načini sprečavanja vršnjačkog nasilja” na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Igor Jurić održao predavanje na temu: “ Bezbjednost i načini sprečavanja vršnjačkog nasilja” na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Igor Jurić je osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koji je osnovan sa zadatkom da poboljša bezbjednost djece i sačuva uspomenu na tragično ugašen život Tijane Jurić, koja je žrtva brutalnog nasilja. Bavi se aktivizmom u oblasti zaštite bezbjednosti djece u Srbiji, prvenstveno vođenjem “net patrole” kao preventivni rad vezan za bezbjednost djece na internetu i vođenjem registra nestalih lica. Centar je doprinio promjeni Zakona o policiji 2015. godine. U organizaciji Centra, Jurić je organizovao preko 700 radionica, predavanja i tribina.

Tribina je započeta kvizom, koji je Jurić pripremio za prisutne, gdje su mogli naučiti mnogo o zaštiti prilikom korišćenja interneta i društvenih mreža, kao i tome kako postupiti u datom trenutku ako dođu u opasnost prilikom komunikacije sa nepoznatima.

Na predavanju su prezentovani filmovi koji su urađeni po istinitim događajima iz života djece u Srbiji koja su bila zlostavljana, a kojima je Fondacija pomogla.

Predavanju su prisustvovali uposlenici Univerziteta, veliki broj studenata kao i nastavnika i profesora u školama koji su željeli da saznaju na koji način najbolje zaustaviti vršnjačko nasilje.

G.din Jurić je istakao da je otvoren Centar za djecu i mlade u Novom Sadu, te pozvao Univerzitet u posjetu Centru. Tom prilikom biće potpisan Sporazum o saradnji, gdje će studenti Univerziteta u Novom Pazaru, sa smjerova Psihologije, Prava i Vaspitač djece predškolskog uzrasta moći da obavljaju praksu i steknu iskustva u radionicama Centra.

×
Language