Prorektor za kulturu Univerziteta u Novom Pazaru, akademik Fehim Husković, boravio je kao gostujući profesor na Univerzitetu u Ankari, gdje je održao tri predavanja sa master studentima kao i svoju samostalnu izložbu.

Prorektor za kulturu Univerziteta u Novom Pazaru, akademik Fehim Husković, boravio je kao gostujući profesor na Univerzitetu u Ankari, (University of Music and Fine Arts), gdje je održao tri predavanja sa master studentima kao i svoju samostalnu izložbu.

U sklopu događaja imao je performans na Univerzitetu sa velikim zvanicama iz kulturnog i političkog miljea. Ovom posjetom je dogovorena saradnja sa Univerzitetom u Ankari na projektima razmjene studentskih i profesorskih izložbi.

Saradnja sa Univerzitetom u Ankari je još jedan pokazatelj da Univerzitet u Novom Pazaru ima ozbiljnu međunarodnu vidljivost u cilju podrške projekata razmjene studenata i nastavnog osoblja.

×
Language