Departman za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru organizovao je predavanje Ivana Petrovića, zamjenika lokalnog ombudsmana u gradu Kraljevu, na temu: “Proaktivna uloga lokalnog ombudsmana u zaštiti ljudskih prava.”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Departman za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru organizovao je predavanje Ivana Petrovića, zamjenika lokalnog ombudsmana u gradu Kraljevu, na temu: “Proaktivna uloga lokalnog ombudsmana u zaštiti ljudskih prava.”

Ivan Petrović je zvanje pravnika stekao na Univerzitetu u Novom Pazaru. Pored formalnog obrazovanja, pohađao je dodatne edukacije, položio pravosudni ispit, ispit za izvršitelja, ispite za sudiju Prekršajnog, Osnovnog i Višeg suda, ispit za tužioca, advokatski ispit kao i dodatne specijalizovane obuke za posredovanje u pravnim sporovima. Svoju bogatu karijeru je počeo 2008. godine u gradu Kraljevu, gdje je obnašao razne funkcije u Osnovnom sudu, Osnovnom javnom tužilaštvu, Višem sudu, Gradskoj upravi grada Kraljeva i u drugim institucijama.

Na događaju je bilo riječi o zaštiti ljudskih prava kao i o važnosti državnih institucija u očuvanju ljudskih prava, ulozi ombudsmana, te o ličnim iskustvima predavača sa pozicije lokalnog ombudsmana.

Predavač je studentima prava istakao važnost kontinuiranog učenja ove nauke uz praćenje modernih trendova, a posebno je potcrtao nivo kvaliteta Univerziteta u Novom Pazaru čiji je svršenik.

Predavanju su prisustvovali profesori, asistenti, uposlenici Univerziteta i studenti koji su interakcijskim pristupom obogatili predavanje.

×
Language